Pracownia Architektury Krzysztof Lechowicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Internacjonalizacja marki LAMA PALAMA w wyniku realizacji branżowego programu promocji MODA POLSKA. Celem projektu jest internacjonalizacja firmy Pracownia Architektury Krzysztof Lechowicz. Zostanie on zrealizowany w wyniku wdrożenia branżowego programu promocji MODA POLSKA w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa. Dofinansowanie projektu z UE: 216325PLN.